Nguyên liệu chế tạo các bình độc của nghề Sát thủ

Guillotine Cross là chuyên gia về độc, vậy nên độc dược của Guillotine Cross rất mạnh và hiệu quả. Nếu chơi GX mà không sử dụng độc thì không phải là GX, vì thế bạn cần hiểu rõ các loại thuốc độc và cách tạo ra chúng

Độc dược mà GX hay sử dụng nhất và cũng phổ biến nhất là Poison Bottle, nhưng bạn sẽ thấy các loại thuộc độc cao cấp có thể mang cho GX nhiều khả năng tiềm ẩn hơn nữa. Hãy thử xem bảng chế tạo này!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.