Luyện cấp

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc luyện cấp, bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn trong việc luyện cấp.

Luyện cấp từ hội Eden

 • Nếu bạn chưa từng gia nhập Hội Eden thì bạn hãy xem bài viết giới thiệu Eden Group nhé.

  Sau khi gia nhập hội Eden bạn đã có thể thực hiện các nhiệm vụ sau:

  Bạn nên làm nhiệm vụ Eden 1 để lấy trang bị trước, sau đó làm các nhiệm vụ luyện cấp từ Hội Eden. Nếu bạn đã có trang bị tốt hơn trang bị Eden thì bạn có thể bỏ qua Nhiệm vụ Eden I (Trang bị).

Luyện cấp chay

 • Nếu như 3 sự lựa chọn trên có vẻ hơi khắc nghiệt thì bạn có thể thử luyện cấp chay bằng cách đi vòng quanh thế giới để khám phá cũng thú vị không kém.

  NPC Warper đặc biệt giúp bạn đi đến nhiều nơi, nếu nơi nào có quái vật mạnh quá thì bạn có thể chuyển sang bản đồ khác.

  Hoặc bạn có thể rủ rê nhóm đi săn MVP (trùm), sau khi hạ gục MVP bạn sẽ nhận khá nhiều điểm kinh nghiệm.

  Các MVP có lượng EXP cao như: Turtle General , Amon Ra , Atroce , Dark Snake Lord , Detale , …

Luyện cấp từ các Instance

 • Các nhiệm vụ Instance giúp bạn có được trang bị tốt và lượng exp cũng khá. Các Instance tốt cho giai đoạn đầu như:

  Sau khi hoàn thành Instance bạn có thể thực hiện lại sau thời gian cooldown (thông thường là 23 tiếng) và bạn có thể kiểm tra thông qua bảng nhiệm vụ ALT + U.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.