Chế tạo bình thuốc (Alchemist/Biochemist)

Nếu bạn vẫn còn loay hoay không biết mua các nguyên liệu chế tạo hay sách hướng dẫn chế tạo ở đâu thì trước tiên bạn hãy đến vị trí này:

NPC Guild Dealer ở thành phố Al De Baran, vị trí alde_alche 24/188.

Guild Dealer bán Medicine Bowl Medicine Bowl và các quyển sách chế tạo cần thiết để bào chế.

Làm sao bào chế thuốc?

 • Để tạo được 1 bình thuốc, nhà giả kim cần:

  • Đã học các kỹ năng bào chế thuốc: Learning Potion (Potion Research) Learning Potion (Potion Research) Pharmacy (Prepare Potion) Pharmacy (Prepare Potion) . Cấp độ càng cao thì khả năng chế tạo thành công càng cao.
  • Có một quyển sách chỉ dẫn trong hành trang, tùy theo bình thuốc nào bạn muốn chế tạo.
  • Có sẵn x1 cái Medicine Bowl Medicine Bowl và đầy đủ các nguyên liệu yêu cầu trong hành trang.

  Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, sử dụng kỹ năng Pharmacy (Prepare Potion) Pharmacy (Prepare Potion) và chọn bình thuốc bạn muốn chế tạo.

  Chú ý:

  • Có tỉ lệ sẽ thất bại khi bào chế thuốc.
  • Nếu bạn có nuôi một con Homunculus, kỹ năng Change Instruction Change Instruction của loài Vanilmirth cũng giúp tăng tỉ lệ chế tạo thành công.
  • Trang bị những vật phẩm tăng DEX, INT, LUK giúp tăng thêm tỉ lệ bào chế thuốc.
  • Sách Elemental Potion Creation Guide Elemental Potion Creation Guide không thể mua từ NPC mà có được sau khi làm nhiệm vụ Resistance Potions Guide Quest.

Danh sách bình thuốc chế tạo từ sách

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.