Nidhoggur’s Nest Instance

Instance đầy thử thách cần tạo party có 2 thành viên trở lên mới có thể vào Instance. Tiêu diệt các sứ giả của tổ rồng rồi vượt qua mê cung đầy cạm bẫy để chiến đầu với rồng.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Party

2+

Đã làm

Guardian of Yggdrasil

Phần thưởng

Chiến đấu

Nidhoggur’s Shadow

 • Bước 1:

  Tạo party với 2 người trở lên, nói chuyện với Yggdrasil Gatekeeper (nyd_dun02 99/199).

  Khi đã kích hoát Instance, nói chuyện lại Yggdrasil Gatekeeper (nyd_dun02 99/199) để vào Instance.

  Bạn có 2.5 giờ để hoàn thành Instance.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Murdered Yggdrasilid trong căn phòng ở vị trí 213/277.

 • Bước 3:

  Giết tất cả quái vật có tên Nidhoggur’s Guardian.

  Chúng sẽ xuất hiện xung quanh trung tâm map chính.

  Khi tất cả đã bị tiêu diệt sẽ có dòng thông báo chữ màu xanh lá.

 • Bước 4:

  Vào cổng dịch chuyển ở hướng 12h để vào tầng 2 của Instance.

 • Bước 5:

  Đi tới điểm cuối cùng của mê cung 199/178. Hãy đi theo bản đồ dưới đây.

  Cẩn thận những cái hố!

  Bước lên bục nhiều màu, bạn sẽ được dịch chuyển đến phòng của trùm cuối!

 • Bước 6:

  Đi thẳng lên và tiêu diệt Nidhoggur’s Shadow xuất hiện ở giữa map.

  Cứ mỗi 3 phút, các thành viên trong party sẽ bị dịch chuyển ra ngẫu nhiên 4 gốc của map và nhận trạng thái bất lợi.

  Hãy tiêu diệt quái vật xuất hiện trong phòng đó.

 • Bước 7:

  Sau khi tiêu diệt được Nidhoggur’s Shadow, nói chuyện với World Tree Yggdrasill để được dịch chuyển ra ngoài.

  Bạn có thể đi lại Instance sau 3 ngày.

Nidhoggur's Shadow

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.