Illusion of Labyrinth – Ảo ảnh mê cung

4 vị khách không may đã bị lạc trong mê cung không lối thoát, nhiệm vụ của bạn là lần theo dấu vết và dẫn họ thoát ra ngoài. Hãy nhớ đây không còn là mê cung bình thường, mà là Illusion of Labyrinth – Ảo ảnh mê cung.

Với phiên bản này, bạn không chỉ có cơ hội chạm trán Trùm Chaotic Baphomet rất uy lực, mà còn có thể đổi được các trang bị ảo ảnh như Illusion Morpheus’s Hood [1], Illusion Tae Goo Lyeon [2] hay Illusion Gold Lux [2], etc. Nơi này đúng là mê cung khó thoát.

Nhiệm vụ chính

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

170

Phần thưởng

Mở được

Nhiệm vụ hàng ngày

 • Bước 1

  Nói chuyện với Irene đứng tại prt_maze01 97/26, chọn “Chuyện này dễ thôi!” để nhận nhiệm vụ.

  meet-irene

 • Bước 2

  Nói chuyện với Esmeralda đứng tại prontera 212/320.

  meet-esmeralda-1

 • Bước 3

  Nói chuyện với Esmeralda đứng tại prt_maze01 101/26., chọn “Huh… well, okay.” sau đó chọn “It’s alright. I will help.“.

  meet-esmeralda-2

  Tiếp theo hãy đi vào mê cung ảo ảnh thông qua Twisted Cracked ngay gần đó, chọn “Go over the crack.“.

 • Bước 4

  Tìm kiếm dấu tích của 4 người bị lạc:

  Click vào các NPC và chọn “Collect.” để thu thập thông tin, sau khi thu thập đủ 4 chỗ bạn sẽ được dịch chuyển ra bên ngoài khu mê cung.

 • Bước 5

  Vào lại mê cung và nói chuyện với Esmeralda, chọn “Alright, I’ll leave for a bit.“.

 • Bước 6

  Quay vào lại mê cung lần nữa, lần này có đầy đủ 4 người. Nói chuyện với Andrea tại prt_maze01 97/21, chọn “What are my benefits?” và sau đó là “Let’s do it!“.

  talk-to-andrea

 • Bước 7

  Quay trở ra bên ngoài cánh rừng và nói chuyện với Esmeralda, bạn mở được Nhiệm vụ hàng ngày.

  Nhiệm vụ chính kết thúc.

Nhiệm vụ hàng ngày

Yêu cầu của nhiệm vụ

Đã làm

Nhiệm vụ chính

--

Tùy theo từng nhiệm vụ

Phần thưởng

--

Tùy theo từng nhiệm vụ

x???

Pretty Little Candle Pretty Little Candle

x???

Medicinal Bag Medicinal Bag

x???

Cold Holy Water Cold Holy Water

x???

Small Flashlight Small Flashlight

x???

Illusion Stone Illusion Stone

BASE

??? EXP

JOB

??? EXP

Triệu hồi Chaotic Baphomet

 • Để triệu hồi MVP! Chaotic Baphomet , cần tiêu diệt đủ 1500 quái vật trong mê cung ảo ảnh này. Khi xuất hiện, Chaotic Baphomet sẽ la lớn “ABC XYZ“.

  Để biết xem còn bao nhiêu quái vật cần tiêu diệt, hãy hỏi NPC đứng tại map.

  illusion-labyrinth-reset-cooldown

  Chaotic Baphomet chỉ được triệu hồi một lần tiếp theo khi đã tiêu diệt được MVP này. Nếu Chaotic Baphomet chưa bị hạ gục hoàn toàn, số quái vật tiêu diệt sẽ không được tính.

Trang bị Illusion of Labyrinth

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.