Warlock

Tổng quan

Một đại phù thủy thành thạo các thuộc tính, sử dụng các phép thuật nhuần nhuyễn, uyển chuyển. Cơ động trong việc gây sát thương với nhiều loại quái vật, có khả năng gây sát thương cực đại cho một mục tiêu.

Trong PvP/Batteground, tuy Warlock cũng có hạn chế bởi lượng máu thấp, những đừng dại dột mà bạn lao thẳng vào Warlock. Ngoài việc dồn sát thương lớn, Warlock còn có những kỹ năng khống chế mục tiêu, bạn sẽ nhận cái kết cay đắng nếu xem thường Warlock.

Bảng kỹ năng của Warlock

Các kiểu xây dựng

Warlock MVP


Tác giả: Lazy Cat
Từ Server: Laniakea RO
 • Giới thiệu:
  Ưu điểm (Pros):
  • Một trong số Job có kiểu Build đa dạng theo phong cách người chơi, phòng thủ và tấn công đều tốt.
  Hạn chế (Cons):
  • Cần 1 quá trình khổ luyện để có thể làm quen và chơi tốt, cần card MVP để thật sự gây dame tốt.
 • Kiểu nâng chỉ số (Stats):
  STR AGI VIT INT DEX LUK
  1 - 108 90 -100 90 -100 120 120 1 - 100
  • INT và DEX cần 120 để tối ưu hóa sát thương, mana, và cast time, tổng 2(DEX + INT) nên đạt 530 để loại bỏ Variable Cast Time.
  • Str chỉ tăng khi bạn sài Preverse Demon Mask Preverse Demon Mask , để loại bỏ MDEF, việc mang vác nặng nên tập Gym.
  • AGI để tăng ASPD, giảm animation delay. ASPD nên đạt ít nhất 175 để spam skill tốt, tổng AGI nên đạt ít nhất 100 để tránh bị dính vào trạng thái Sleep và Bleeding.
  • VIT để trâu bò, tổng VIT nên đạt ít nhất 100 để kháng trạng thái Stun và Curse.
  • Chỉ số LUK cũng khá hữu dụng, 3LUK = 1MATK, chỉ số LUK kháng rất nhiều trạng thái xấu trong Rok
 • Trang bị (Equipment):
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].upper ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].upper, 'name') : 'Upper' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].lower ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].lower, 'name') : 'Lower' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].garment ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].garment, 'name') : 'Garment' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].accessory_right ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].accessory_right,'name') : 'Accessory 1' }}
  warlock-job
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].middle ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].middle, 'name') : 'Middle' }}
  {{buildEquipExamples[activeBuildName][index].armor ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].armor, 'name') : 'Armor' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].footgear ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].footgear, 'name') : 'Footgear' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].accessory_left ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].accessory_left, 'name') : 'Accessory 2' }}
  Costume Upper
  Costume Lower
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_weapon ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_weapon, 'name') : 'Shadow Weapon' }}
  Costume Garment
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_accessory_right ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_accessory_right, 'name') : 'Shadow Acc Right' }}
  warlock-job
  Costume Middle
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_armor ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_armor, 'name') : 'Shadow Armor' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_shield ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_shield, 'name') : 'Shadow Shield' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_shoes ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_shoes, 'name') : 'Shadow Shoes' }}
  {{ buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_accessory_left ? getBuildEquipInfo(index, buildEquipExamples[activeBuildName][index].shadow_accessory_left, 'name') : 'Shadow Acc Left' }}
 • Kiểu nâng kỹ năng (Skill):
  Xem bảng kỹ năng mẫu
Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.