Soul Reaper

Tổng quan

Sau khi thượng thừa khả năng kết nối linh hồn, Soul Linker lựa chọn trở thành Soul Reaper Tử Thần, đây cũng là nghề 3 của nhánh nghề Taekwon.

Đây là nhánh nghề sử dụng các linh hồn – giống như Sura – nguồn năng lượng để Tử Thần thi triển các chiêu thức của mình. Một điểm lợi của Soul Reaper là có kỹ năng Kahii – kỹ năng auto bơm máu thần sầu – thứ khiến họ gần như bất tử và khả năng thay đổi đầy đủ 7 thuộc tính cho đòn tấn công.

Soul Reaper vừa có thể làm tank, vừa có thể buff hỗ trợ đồng đội, vừa có thể gây sát thương càn quét diện rộng. Nếu xây dựng đường build tối ưu, sát thương của các kỹ năng tấn công sẽ rất mạnh và có thể thi triển ngay lập tức.

Điểm hạn chế của nghề này là phụ thuộc nhiều vào linh hồn, tiêu tốn lượng lớn điểm nghề cho các kỹ năng tiên quyết và không đa dạng trang bị. Dù sao đi nữa, trở thành một Tử Thần sẽ là một trải nghiệm rất thú vị.

Bảng kỹ năng của Soul Reaper

Các kiểu xây dựng

Rapid Espa Kill


Tác giả: LaniakeaRO
Từ Server: LaniakeaRO

Ghost Support


Tác giả: LaniakeaRO
Từ Server: LaniakeaRO
Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.