Rune Knight

Tổng quan

Rune Knight là nghề 3 của nhánh nghề Knight và Lord Knight. Khi lên nghề này, bạn sẽ được cưỡi Rồng và điều khiển Rồng để chiến đấu. Đây cũng là nghề có lượng HP trâu nhất nhì trong tất cả các nghề.

Rune Knight ở giai đoạn đầu sẽ hơi vất vả một chút, cho đến khi bạn đạt cấp độ 140 trở lên. Nghề này còn có khả năng đặc biệt: chế tạo những viên đá cổ đại để buff phục vụ chiến đấu và tổ đội. Với lượng HP tự nhiên dồi dào, đây cũng có thể được xem là bức tường tank khá ổn, hoặc cũng có thể sử dụng kĩ năng của rồng, giúp bạn hạ gục đám đông một cách dễ dàng.

Bảng kỹ năng của Rune Knight

Các kiểu xây dựng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.