Ranger

Tổng quan

Ranger là nghề 3 của nhánh nghề Thợ săn và Xạ thủ, đây được xem như những biệt kích bắn tỉa trăm phát trăm trúng. Khi lên nghề này, bạn sẽ có thêm một trợ thủ đó là ma sói Warg, và cũng là thú cưỡi giúp tăng tốc độ di chuyển cho Ranger.

Ranger có nhiều đường build chiến rất mạnh, và cũng là một trong những nghề được chọn nhiều nhất khi mới bắt đầu. Ranger vừa biết đánh sát thương diện rộng, vừa biết nhiều kỹ năng đặt trap hơn, vừa biết điều khiển sói. Xây dựng đường build cho nghề này cũng không quá khó, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Bảng kỹ năng của Ranger

Các kiểu xây dựng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.