Xây dựng nhân vật

Trang đang được cập nhật... Vui lòng quay lại sau.
Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.minAtk }} ~ {{ modalMob.maxAtk }}
  MATK: {{ modalMob.minMatk }} ~ {{ modalMob.maxMatk }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.str }} STR
  {{ modalMob.agi }} AGI
  {{ modalMob.vit }} VIT
  {{ modalMob.int }} INT
  {{ modalMob.dex }} DEX
  {{ modalMob.luk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.