Vũ khí Crimson

Vũ khí Crimson là tổng hợp nhiều loại vũ khí phát hào quang đỏ, rất mạnh khi đạt độ tinh luyện cao và hầu như rơi ra từ quái vật. Vũ khí Crimson phù hợp cho mọi nghề có cấp độ từ 70 trở lên và đang trong quá trình luyện cấp.

Giới thiệu vũ khí Crimson

 • Vũ khí Crimson là loại vũ khí đặc biệt rơi ra từ quái vật, đặc biệt phù hợp cho người chơi đang ở giai đoạn luyện cấp từ cấp độ 100 đến 160.

  vidu-vukhi-crimson

  Khi bạn nhặt được vũ khí Crimson từ quái vật, hãy dùng Kính lúp Kính lúp để giám định chúng. Sau khi giám định, vũ khí của bạn sẽ có thuộc tính và sẵn sàng để sử dụng.

  Đặc điểm của vũ khí Crimson:

  • Vũ khí cấp độ 3
  • Có 2 ô để gắn thẻ bài
  • Có thuộc tính
  • Yêu cầu đạt Base level ít nhất 70
  • Độ tinh luyện càng cao, ATK và MATK càng cao

  Vũ khí Crimson có một trong các thuộc tính sau:

  LửaNướcGióĐấtĐộcThánhBóng tốiTrung tính

Danh sách vũ khí Crimson

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.