Cường hóa trang bị Horror Toy Factory

Cường hóa trang bị Horror Toy Factory rất hấp dẫn, tăng cường nhiều chỉ số và cung cấp các cường hóa tốt cho các nhánh nghề. Các ngọc cường hóa đặc biệt bao gồm ngọc Spell dành cho những nghề phép thuật, Fighting Spirit, Sharp, ASPD dành cho nhánh nghề gây sát thương vật lý.

Các trang bị có thể sở hữu bằng cách đổi Bloody Coin Bloody Coin nhặt được trong Instance Horror Toy Factory, như Celine Ribbon [1], Lush Roses [1], Evil Gloves [1] và một số trang bị rất được ưa chuộng khác. Bloody Coin Bloody Coin cũng là vật phẩm để bạn cường hóa và tẩy cường hóa.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.