Các loại mũi tên (Arrow)

Có cung tên (Bow) thì phải có những mũi tên (Arrow) thì mới sài được. Sỡ hữu những cung tên mạnh là chưa đủ, bạn nên tìm kiếm và lựa chọn sử dụng những loại mũi tên khác nhau để có thể tối ưu sát thương gây ra.

Không những chú ý đến chỉ số sát thương mà nên chú ý đến những thuộc tính của tên để có thể tấn công vào yếu điểm của quái vật và gây sát thương cao nhất có thể, những loại cung tên có kèm hiệu ứng khó chịu sẽ rất thích hợp cho chế độ PVP.

Mang nhiều tên sẽ rất nặng nên các bạn nên bỏ chúng vào bao đựng tên để giảm bớt cân nặng.

Tên trung tính (Neutral Arrow)

Tên thuộc tính (Elemental Arrow)

Tên có hiệu ứng (Status/Miscellaneous Arrow)

Bao tên (Quiver)

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.