Vũ thần lang thang chủ yếu là một nghề hỗ trợ và vô hiệu hóa / gỡ lỗi, cũng có khả năng gây sát thương trên phạm vi AoE. Họ cũng có một số khả năng dựa trên ma thuật / MATK.

Vũ thần lang thang được sử dụng nhiều hơn cho các tình huống WoE hiện nay, nhưng họ cũng có thể cung cấp các buff độc đáo cho nhóm khiến họ trở thành thành viên đáng có trong các bữa tiệc PVM (chủ yếu là kỹ năng Dancer, Gypsy’s Kiss, giúp giảm chi phí SP và cung cấp nhiều SP hơn cho các thành viên trong nhóm).

Phép bổ trợ này cực kỳ hữu ích cho các lớp có SP tối đa thấp, xây dựng nhân vật với INT thấp, các kỹ năng phụ thuộc vào SP để gây sát thương (như Guillotine Fist và Dragon Breath) hoặc các lớp có xu hướng phải spam các kỹ năng tốn SP cao.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.