Tu sĩ (Acolyte) là những con chiên ngoan đạo của Chúa. Họ là những con người vị tha, luôn hy sinh bản thân vì người khác. Tín ngưỡng của họ không cho phép họ sử dụng những vũ khí sắc bén, thay vào đó, họ được làm quen với việc dùng gậy phép, chùy, hay là sách để hỗ trợ và bảo vệ đồng đội. Tu sĩ là một thành viên không thể thay thế trong các cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.