Thợ săn rất khéo léo khi chiến đấu gián tiếp. ASPD tăng giúp họ bắng cung nhanh hơn và trở thành một đối thủ chiến đấu tầm xa đáng gờm. Họ cũng có thể đặt mìn và bẫy trên mặt đất để cản trở hoặc bắt mob. Những cái bẫy này sẽ gây ra nhiều hiệu ứng trạng thái khác nhau, gây ra trạng thái ngủ hoặc gây sát thương nguyên tố.

Ngoài ra, họ có một ký tự phụ mạnh mẽ, Falcon. Chim ưng có hiệu quả cao trong việc gây sát thương nhất quán, vì sát thương của chúng bỏ qua DEF. Chim ưng cung cấp cho Thợ săn khả năng gây sát thương lên nhiều quái vật cùng lúc, bằng cách tập hợp kẻ thù lại với nhau và sử dụng Chim ưng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.