Thợ máy sử dụng một hệ thống gọi là Madogear, cho phép họ sử dụng sát thương tầm xa, kỹ năng hỗ trợ nhóm, các đòn tấn công AoE sát thương lớn và một loạt các kỹ năng WoE khiến Thợ máy trở thành một kẻ thù rất đáng gờm. Ngoài ra còn có hướng build sử dụng Axe Tornado AoE ngoài Madogear. Thợ máy có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào nhưng phải sử dụng rìu cho Axe Tornado.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.