Người ta nói rằng niềm tin của người Tu sĩ không chỉ dành cho trí óc, mà con đường người ta bước đi cũng phải dành cho thể xác. Không chỉ cần trí óc mà còn cần sự tự tin, thời gian và nỗ lực cùng với kỷ luật bản thân để có thể thay đổi công việc. Đối với đức tin, một người phải tốt cho đến khi họ đạt được một thân thể kỷ luật. Đến lúc đó sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Những người khác đã trở nên sợ hãi và tôn trọng những người được gọi là Tu sĩ.

Với combo và các đòn tấn công riêng biệt, sức mạnh bí ẩn của một người không chỉ phải mạnh mẽ về thể chất, mà còn phải có sức mạnh tuyệt vời và những cú đánh / đòn khó.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.