Tới lúc đầu thai rồi !!! Yeeeee

Tái sinh để mạnh hơn, có thêm điểm để tăng chỉ số, và điểm cho các kỹ năng và mở các kỹ năng ẩn. Nên Rebirth luôn luôn là lựa chọn phải làm khi bạn chuẩn bị lên nghề 3.

Gỡ bỏ Xe đẩy (Cart), Chim ưng (Falcon), thú cưng (Pet), và xuống thú cưỡi (Mount) nếu có.

Độ mang vác (Weight) càng nhỏ càng tốt. Hãy cất bớt những thứ không cần thiết vào rương Kafra. Trong nhiệm vụ này bạn sẽ không cần chiến đấu đâu.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.