Taekwon về cơ bản là thuộc kiểu tấn công cận chiến, dùng chân để ra đòn chiến đấu. Vì vậy mà hầu hết các chỉ số như sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và độ chính xác là cần thiết.

Taekwon không cần sử dụng vũ khí, sát thương và nhanh nhẹn cao, đi càng đông càng mạnh, nhưng bù lại lượng HP không cao và ban đầu khá ít trang bị dành riêng cho nghề. Bù lại đây là nghề có thể sử dụng được 7 thuộc tính.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.