Các sát thủ có thể trang bị vũ khí hai tay và là những người sử dụng độc quyền vũ khí Katar và có nhiều kỹ năng gây sát thương có độc.

Sát thủ là lớp duy nhất có thể di chuyển nhanh hơn một chút so với bất kỳ lớp nào khác trong game miễn là họ lên cấp kỹ năng thích hợp. Các Sát thủ sử dụng Katar cũng nhận được gấp đôi tỷ lệ chí mạng bình thường. Do đó, bất kể Sát thủ có tỉ lệ chí mạng nào, nó sẽ luôn được nhân đôi.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.