Quyền sư có các đòn tấn công theo vùng Hiệu ứng. Quyền sư cũng đạt được một số kỹ năng mới, bao gồm khả năng bắt đầu kết hợp theo ý muốn; buff HP / ATK độc đáo và kỹ năng phục hồi, giới hạn tối đa của Spirit Sphere là 15 và hai kỹ năng mạnh dựa trên HP: Tiger Cannon và Gates of Hell. Khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn 14 kẻ địch trong tối đa 8 giây thông qua việc sử dụng Vòng tròn bị nguyền rủa chứng tỏ sức mạnh đáng gờm, đặc biệt là trong WoE, nơi Quyền sư được coi là lớp nhân vật vô hiệu hóa cốt lõi và cần thiết trong mọi bang hội.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.