Đánh nhau giữa người chơi và người chơi trong những khu vực quy định. Có 2 chế độ cơ bản để bạn tham gia.

Nếu đánh nhau với quái vật, bạn thấy chưa thỏa mãn, bạn muốn biết đọ sức với những người chơi khác thì PVP là nơi thích hợp dành cho bạn. Nhưng bạn nên nhớ rằng con người sẽ rất khác so với quái vật, không máy móc và khó lường, để chiến thắng bạn cần phải vắt óc suy nghĩ cách phối hợp những kỹ năng và thậm chí thay đổi cách xây dựng nhân vật cũ, tìm những cách xây dựng nhân vật mới phù hợp với đánh người.

Sàn PVP cũng là một nơi thích hợp để bạn luyện tập những kỹ năng của mình trước khi vào những trận chiến công thành (WOE).

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.