Phù thủy dị giáo (Warlock) là nhánh nghề thứ 3 của Phù thủy. Tên của họ thường được viết tắt là “WL”. Họ cung cấp hai vai trò khả thi: Kẻ giết người nhanh / nhanh và hỗ trợ kiểm soát đám đông. Tùy thuộc vào cách trang bị tốt của Warlock, chúng sẽ là lớp hỗ trợ dự phòng để điều khiển quái vật bằng Jack Frost hoặc một trong những AoE chính với Crimson Rock, Comet và Chain Lightning.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.