Pháp sư (Magician) là những người sử dụng phép thuật để điều khiển sức mạnh của các nguyên tố để chiến đấu với kẻ thù. Khác với những nhánh nghề khác, các đòn tấn công của Pháp sư không phụ thuộc vào phòng thủ vật lý của đối phương, thay vào đó nó lại dựa vào phòng thủ phép thuật của đối phương và chỉ số Trí tuệ của Pháp sư.

Các Pháp sư tài năng có thể hạ đối thủ chỉ bằng một câu thần chú.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.