Tìm nguyên liệu cho đầu bếp mèo, hoàn thành để nhận thưởng EXP và E Class Coin.

Giúp mèo lau dọn thuyền, sau khi hoàn thành sẽ nhận Malang Sp Can và Cat’s Ship Biscuit. Mở khóa nhiệm vụ hằng ngày.

Cách để nấu ăn trong Ragnarok Online. Thức ăn sau khi nấu thành công có thể cộng các chỉ số như AGI, DEX, STR, INT, …

Chiếc mũ của các đầu bếp, đội vào chắc có thể làm bạn nấu ăn ngon hơn …

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.