Mị thuật sư có khả năng gây sát thương trên vùng ảnh hưởng. Sóng Siêu Linh sẽ là phép thuật được sử dụng nhiều nhất trong khu vực của bạn do sát thương lớn, AoE lớn và yếu tố trung tính.

Bụi Băng Tuyết (nguyên tố Băng) có AoE, sát thương và thời gian sử dụng trung bình.
Mộ Địa Chông (yếu tố Đất) có AoE trung bình, sát thương thấp hơn và thời gian cast nhanh (có khả năng đánh bật các đơn vị ra khỏi lớp ẩn / áo choàng).
Lôi Giáo (Yếu tố gió) có AoE nhỏ hơn, sát thương trung bình, thời gian cast nhanh và phạm vi cast ngắn (sát thương bị ảnh hưởng bởi atk / matk và yêu cầu một đơn vị mục tiêu).

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.