Các bạn phải chú ý là đeo nhẫn Ring of the Ancient Wise King trong suốt quá trình làm nhiệm vụ nhé. Nhận Manuk Coin và Splendide Coin sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ khá quan trọng để các bạn vào được hang động Scaraba tầng 2 (dic_dun02).

Các bạn hãy tham khảo Nhiệm vụ Department Quests để thu thập  Sapha Certification Sapha Certification .

Nhờ có được chiếc nhẫn  Ring of the Ancient Wise King Ring of the Ancient Wise King , bây giờ các bạn đã hiểu được ngôn ngữ khác. Một ngày nọ, Vyhannus, một người thuộc chủng tộc Sapha, đến vùng New World. Hãy sử dụng chiếc nhẫn để giao tiếp với Vyhannus cũng như dân tộc Sapha, hơn nữa, bạn đã có thể vào được hang Scaraba tầng 1.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được 1 chiếc nhẫn Ring of the Ancient Wise King . Nhẫn này khi bạn đeo vào sẽ hiểu được ngôn ngữ của chủng tộc người Sapha. Đặc biệt, các bạn nào cần vào hang Scaraba để luyện cấp hoặc săn đồ thì các bạn bắt buộc phải có chiếc nhẫn này.

Nhiệm vụ này khá dễ dàng, chỉ cần đi nói chuyện với 3 NPC và bạn sẽ nhận được kha khá EXP để lên cấp vù vù. Để có thể qua được bản đồ này, bạn phải làm nhiệm vụ Access to the New World trước nhé.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.