Tù trưởng Paiko của bộ lạc Dayak rất băn khoăn không biết làm sao có thể làm được Jaty Crown . Những gì họ biết chỉ là ngài Tộc trưởng đầu tiên của họ đã dùng Cendrawasih Feather, là biểu tượng và nguyên liệu để làm ra Jaty Crown. Bên cạnh đó, để đến được khu vực Krakatau Volcano, bạn phải sở hữu được Shinhing Cendrawasih Feather, vốn là chiếc lông có thể phù hộ cho người đến vùng núi lửa nguy hiểm đó.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.