4 vị khách không may đã bị lạc trong mê cung không lối thoát, nhiệm vụ của bạn là lần theo dấu vết và dẫn họ thoát ra ngoài. Hãy nhớ đây không còn là mê cung bình thường, mà là Illusion of Labyrinth – Ảo ảnh mê cung.

Với phiên bản này, bạn không chỉ có cơ hội chạm trán Trùm Chaotic Baphomet rất uy lực, mà còn có thể đổi được các trang bị ảo ảnh như Illusion Morpheus’s Hood [1], Illusion Tae Goo Lyeon [2] hay Illusion Gold Lux [2], etc. Nơi này đúng là mê cung khó thoát.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.