Illusion of Abyss – Ảo ảnh ở Đảo rùa nói về một lần khi ở thành phố Alberta, bạn gặp một kiếm sĩ đang lo lắng cho người bạn của mình đã bị lạc ở đâu đó – một giáo sư khảo cổ. Những gì bạn có trên tay làm manh mối chỉ là một mảnh mai rùa tí hon.

Vị kiếm sĩ này sẽ giúp bạn đến được Đảo rùa ảo ảnh, nơi bạn gặp những sự kiện không thể hiểu nổi, và nhiệm vụ chính vẫn là tìm ra được người bạn này. Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hội đụng độ Tướng Rùa Hắc Am cùng binh đoàn rùa lính thiện chiến của ông ta.

Vũ khí ở phiên bản Illusion of Abyss – Ảo ảnh ở Đảo rùa nổi tiếng với Illusion Immaterial Sword [2], Illusion War Axe [2], và 4 loại vũ khí khác. Thêm nữa, bạn có thể sở hữu chiếc mũ hoa Illusion Fancy Flower [1] rất đẹp.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.