Airship Assault là một trong những Instance đã được giới thiệu ở bản cập nhật Heroes’ Trails.

Đây là Instance thích hợp cho các bạn từ cấp độ 125 trở lên. Khi đi Airship Assault Instance bạn sẽ có cơ hội nhận được những trang bị Airship và Ferlock rớt từ quái vật trong Instance. Đây là một trong những trang bị khởi đầu tốt.

Những con quái vật ban đầu sẽ dễ dàng tiêu diệt nhưng khi tiến sâu vào cốt truyện của Airship Assault bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật mạnh hơn và đầy thử thách hơn. Bạn nên chuẩn bị đầy đủ các bình HP và SP trước khi vào Instance này.

Một vài lưu ý khi vào Instance:

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.