Kiếm sĩ (Swordsman) là là những con người mạnh mẽ và trung thực. Họ là những người có tố chất lãnh đạo. Sau khi chuyển nghề thành Kiếm sĩ, bạn sẽ được làm quen với việc dùng các loại kiếm và sử dụng các kỹ năng tấn công cận chiến bằng kiếm.

Kiếm sĩ là một nhân tố quan trọng giúp đánh bại quái vật và bảo vệ các thành viên trong nhóm, là chỗ dựa vững chắc trong những cuộc phiêu lưu khám phá những vùng đất mới.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.