Instance đầy thử thách cần tạo party có 2 thành viên trở lên mới có thể vào Instance. Tiêu diệt các sứ giả của tổ rồng rồi vượt qua mê cung đầy cạm bẫy để chiến đầu với rồng.

Hoàn thành Instance để nhận thưởng EXP và trang sức thú vị.

Instance (Phó bản) đi vào giấy mơ của Giáo hoàng, để phần nào thấu hiểu được nội tâm của bé loli Pope và quá khứ của em ấy

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.