Hiệp sĩ cổ ngữ là một trong những lớp nhân vật linh hoạt và mạnh mẽ nhất trong trò chơi. Thật không may, chúng có cách bố trí cây kỹ năng kém, buộc người chơi phải đạt 22 điểm để đạt tối đa một kỹ năng lên cấp AOE cơ bản (Ignition Break), hoặc sử dụng chế tạo Hơi thở rồng từ sớm, có thể không mạnh lắm trong 20-30 cấp độ đầu tiên.

Dragon Breath là một trong những kỹ năng giết người chính, nhưng phụ thuộc vào các phép bổ trợ của nhóm như Magic Strings và Sacrament.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.