Sages là một class thiên về PvP với vai trò là khán phép. Họ không có khả năng tấn công của một Phù thủy. Các hiền nhân tỏa sáng trong khả năng phòng thủ của họ. Dispell cũng là một phép thuật phổ biến và được tìm kiếm rất nhiều, rất hữu ích để loại bỏ các phép bổ trợ từ đối phương.

Nhiều kỹ năng của họ thực tế chỉ có thể được sử dụng trong PvP, khiến việc PvM trở nên khá khó khăn, đặc biệt đối với các bản dựng VIT / DEX khó lên cấp một mình.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.