Hắc tặc, tên của họ thường được viết tắt là “SC”. Một trong những nghề gây khó chịu nhất trong những trận PVP.

Họ sử dụng sơn và các phương tiện khác để phát hiện kẻ thù mặc áo choàng, trở nên hoàn toàn vô hình, và thậm chí debuff đối thủ. Shadow Chasers cũng có thể ẩn nấp trong bóng kẻ thù của họ để gây ra sát thương gây ra cho họ. Thêm vào đó là khả năng sao chép các kỹ năng từ các lớp nghề thứ 3 khác và Hắc tặc trở thành một lớp linh hoạt và nguy hiểm để chơi và đối mặt.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.