Đạo chích (Thief) là những người nhanh nhẹn và khôn khéo, kỹ năng đặc biệt của họ là lấy những thứ không phải của mình. Dù vậy, Đạo chích có luật riêng của họ, họ sẽ không gây hại hay lấy trộm của những người nghèo khổ, ốm yếu.

Đạo chích là một nhánh nghề đặc biệt, họ có thể sử dụng các vũ khí cận chiến như dao găm và cả những vũ khí đánh xa như cung tên. Dù họ không gây sát thương cao như các Kiếm sĩ, nhưng họ có thể thực hiện các đòn đánh từ xa và di chuyển thật nhanh nhẹn giúp họ có thể chiến đấu một cách linh hoạt.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.