Cung thủ (Archer) là những thiện xạ tài năng. Trở thành Cung thủ, bạn sẽ được làm quen với việc chiến đấu bằng cung và tên.

Cung thủ sử dụng cung tên để chiến đấu với độ chính xác cao và sát thương lớn. Họ có thể tấn công từ khoảng cách xa hoặc gần tùy ý. Các Cung thủ có thể sử dụng lợi thế của mình để kết thúc trận chiến mà không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.