Quagmire

Cấp độ tối đa: 5

Biến một khu vực mặt đất thành nơi đầm lầy, làm giảm 1/2 tốc độ di chuyển, AGI và DEX của tất cả đối tượng bị ảnh hưởng.
Chỉ giảm DEX và AGI tối đa 50 điểm. Người chơi chỉ nhận 50% hiệu ứng của kỹ năng.

[Cấp 1]: 5 SP, AGI / DEX -10, hiệu lực 5 giây.
[Cấp 2]: 10 SP, AGI / DEX -20, hiệu lực 10 giây.
[Cấp 3]: 15 SP, AGI / DEX -30, hiệu lực 15 giây.
[Cấp 4]: 20 SP, AGI / DEX -50, hiệu lực 20 giây.
[Cấp 5]: 25 SP, AGI / DEX -50, hiệu lực 25 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.