Volcanic Ash

Cấp độ tối đa: 5

Phun một lớp bụi núi lửa lên mặt đất, khiến tất cả đối thủ dẫm vào đều nhận hiệu ứng Volcanic Ash.
Các mục tiêu có hiệu ứng trên bị giảm né tránh đi một nửa, có 50% thất bại khi thi triển kỹ năng, nhận thêm sát thương từ thuộc tính Lửa.
Giảm 50% phòng thủ đối với quái vật chủng loài Thực vật.
Giảm 50% sát thương và né tránh đối với quái vật có thuộc tính Nước.
Chỉ có thể phun tối đa 3 lớp bụi một lần.

[Cấp 1]: Bụi tồn tại 8 giây
[Cấp 2]: Bụi tồn tại 16 giây
[Cấp 3]: Bụi tồn tại 24 giây
[Cấp 4]: Bụi tồn tại 32 giây
[Cấp 5]: Bụi tồn tại 40 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.