Stahl Horn

Cấp độ tối đa: 10

Dùng sức mạnh lao tới húc một đối thủ, gây sát thương Trung tính và hất văng mục tiêu ra sau 3 ô, có tỉ lệ khiến đối thủ bị Choáng.
Gây sát thương thuộc tính Thánh nếu đang có hiệu ứng Goldene Ferse.
Cấp độ kỹ năng càng cao, khoảng cách có thể húc được càng xa.

[Cấp 1]: 1100% sát thương, tầm húc 5 ô, 22% bị choáng
[Cấp 2]: 1200% sát thương, tầm húc 5 ô, 24% bị choáng
[Cấp 3]: 1300% sát thương, tầm húc 6 ô, 26% bị choáng
[Cấp 4]: 1400% sát thương, tầm húc 6 ô, 28% bị choáng
[Cấp 5]: 1500% sát thương, tầm húc 7 ô, 30% bị choáng
[Cấp 6]: 1600% sát thương, tầm húc 7 ô, 32% bị choáng
[Cấp 7]: 1700% sát thương, tầm húc 8 ô, 34% bị choáng
[Cấp 8]: 1800% sát thương, tầm húc 8 ô, 36% bị choáng
[Cấp 9]: 1900% sát thương, tầm húc 9 ô, 38% bị choáng
[Cấp 10]: 2000% sát thương, tầm húc 9 ô, 40% bị choáng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.