Silvervein Rush

Cấp độ tối đa: 10

Đòn tấn công liên hoàn sau khi thi triển Sonic Claw, gây sát thương lớn, có thể tấn công xa tối đa 3 ô. Sử dụng 1 Linh cầu mỗi khi thi triển.
Sát thương tăng theo cấp độ kỹ năng, Base Level và STR của Eleanor.
Chỉ thi triển được trong trạng thái Chiến binh.

[Cấp 1]: 250% sát thương
[Cấp 2]: 500% sát thương
[Cấp 3]: 750% sát thương
[Cấp 4]: 1000% sát thương
[Cấp 5]: 1250% sát thương
[Cấp 6]: 1500% sát thương
[Cấp 7]: 1750% sát thương
[Cấp 8]: 2000% sát thương
[Cấp 9]: 2250% sát thương
[Cấp 10]: 2500% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.