Sonic Claw

Cấp độ tối đa: 5

Dùng vuốt sắc nhịn lao đến tấn công đối thủ, có thể tấn công xa tối đa 3 ô.
Càng có nhiều Linh cầu, tỉ lệ đánh trúng càng cao.
Sát thương tăng theo cấp độ kỹ năng và Base Level của Eleanor.
Chỉ thi triển được trong trạng thái Chiến binh.

[Cấp 1]: 60% sát thương
[Cấp 2]: 120% sát thương
[Cấp 3]: 180% sát thương
[Cấp 4]: 240% sát thương
[Cấp 5]: 300% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.