Xeno Slasher

Cấp độ tối đa: 10

Gây sát thương thuộc tính Gió lên mục tiêu và tất cả đối tượng đứng trong phạm vi của kỹ năng.
Khi bị tấn công, đối tượng có tỉ lệ bị Chảy máu.
Sát thương tăng theo cấp độ kỹ năng, INT và Base Level của Homunculus.

[Cấp 1]: 500% MATK, AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 800% MATK, AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 1100% MATK, AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: 1400% MATK, AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: 1700% MATK, AoE 5×5 ô
[Cấp 6]: 2000% MATK, AoE 5×5 ô
[Cấp 7]: 2300% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 8]: 2600% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 9]: 2900% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 10]: 3200% MATK, AoE 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.