Needle of Paralyze

Cấp độ tối đa: 10

Chích một cú khiến đối phương bị bất động và gây sát thương thuộc tính Độc đồng thời xuyên DEF của đối tượng.
Mục tiêu bị bất động sẽ không thể di chuyển và bị giảm DEF.
Sát thương tăng theo DEX và Base Level của Homunculus.
Thời gian bất động có thể bị ảnh hưởng bởi VIT và LUK của đối phương.

[Cấp 1]: 600% sát thương, 35% bị bất động
[Cấp 2]: 800% sát thương, 40% bị bất động
[Cấp 3]: 1000% sát thương, 45% bị bất động
[Cấp 4]: 1200% sát thương, 50% bị bất động
[Cấp 5]: 1400% sát thương, 55% bị bất động
[Cấp 6]: 1600% sát thương, 60% bị bất động
[Cấp 7]: 1800% sát thương, 65% bị bất động
[Cấp 8]: 2000% sát thương, 70% bị bất động
[Cấp 9]: 2200% sát thương, 75% bị bất động
[Cấp 10]: 2400% sát thương, 80% bị bất động

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.