Blood Lust

Cấp độ tối đa: 3

Tăng sát thương cho Homunculus trong một khoảng thời gian.
Trong trạng thái Blood Lust, mỗi cú đánh có tỉ lệ hồi phục cho Homun một lượng HP tương đương 20% sát thương gây ra.

[Cấp 1]: Sát thương +130%, tỉ lệ hồi HP +3%, 1 phút hiệu lực, 5 phút cooldown.
[Cấp 2]: Sát thương +140%, tỉ lệ hồi HP +6%, 3 phút hiệu lực, 10 phút cooldown.
[Cấp 3]: Sát thương +150%, tỉ lệ hồi HP +9%, 5 phút hiệu lực, 15 phút cooldown.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.