Magnum Break

Cấp độ tối đa: 10

Rút một ít HP của nhân vật và gây sát thương thuộc tính Lửa lên toàn bộ kẻ địch xung quanh và khiến chúng văng ra sau.
Trong vòng 10 giây sau khi thi triển Magnum Break, tăng thêm 20% sức mạnh tấn công của thuộc tính Lửa.

[Cấp 1]: 120% sát thương
[Cấp 2]: 140% sát thương
[Cấp 3]: 160% sát thương
[Cấp 4]: 180% sát thương
[Cấp 5]: 200% sát thương
[Cấp 6]: 220% sát thương
[Cấp 7]: 240% sát thương
[Cấp 8]: 260% sát thương
[Cấp 9]: 280% sát thương
[Cấp 10]: 300% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.