Bowling Bash

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công đối thủ bằng nhiều nhát chém.
Gây sát thương AoE 5×5 ô quanh nhân vật, sát thương tăng tùy vào số lượng quái vật vây quanh. Sát thương tăng gấp 4 khi sử dụng Kiếm hai tay.

[Cấp 1]: 13 SP, 140% ATK.
[Cấp 2]: 14 SP, 180% ATK.
[Cấp 3]: 15 SP, 220% ATK.
[Cấp 4]: 16 SP, 260% ATK.
[Cấp 5]: 17 SP, 300% ATK.
[Cấp 6]: 18 SP, 340% ATK.
[Cấp 7]: 19 SP, 380% ATK.
[Cấp 8]: 20 SP, 420% ATK.
[Cấp 9]: 21 SP, 460% ATK.
[Cấp 10]: 22 SP, 500% ATK.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.