Ninja Aura

Cấp độ tối đa: 5

Tập trung năng lượng tâm linh và đưa bản thân vào trạng thái Ninja Aura.
Trong trạng thái này, tăng INT và STR cho bản thân và cho phép sử dụng Mirror Image hoặc Killing Strike.
Rút một ít HP mỗi lần thi triển, hiệu ứng biến mất sau khi sử dụng các chiêu thức trên.

[Cấp 1]: STR +1, INT +1 trong 30 giây
[Cấp 2]: STR +2, INT +2 trong 45 giây
[Cấp 3]: STR +3, INT +3 trong 60 giây
[Cấp 4]: STR +4, INT +4 trong 75 giây
[Cấp 5]: STR +5, INT +5 trong 90 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.